Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door DocBase verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van DocBase, u gegevens heeft achtergelaten (b.v. in de vorm van een visitekaartje) en/of omdat u deze gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website van DocBase heeft verstrekt. DocBase kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Doeleinden van de gegevensverwerking

DocBase kan de gegevens gebruiken om de relatie te beheren voor het verlenen van diensten aan u als klant of om u als prospect te adviseren over de producten en diensten die DocBase biedt in de ruimste zin van het woord.

Marketingactiviteiten

DocBase houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, bezoekgegevens bij van haar website- bezoekers door middel van HubSpot en Google Analytics. Om onze online uitingen zo gepersonaliseerd mogelijk aan te kunnen bieden, worden het IP-adres en gegevens die uw browser meestuurt, geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor personalisatie en analyse van bezoek- en klikgedrag op onze online kanalen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze relaties te onderhouden. Klantgegevens kunnen worden gebruikt om te communiceren met leads, klanten en partners over nieuwe informatieve middelen, producten, diensten of functies van DocBase.

Beveiligingsniveau

DocBase neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen zo nodig passende maatregelen om het verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo is de website van DocBase voorzien van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Uw gegevens worden naast Hubspot ook in DocBase bijgehouden voor marketingdoeleinden (beveiligd met toegangscode en wachtwoord), het document management en customer relation management systeem van DocBase zelf. Hiertoe hebben alleen werknemers toegang en het systeem is beveiligd met een gebruikersnaam, wachtwoord en Twee Factor Authenticatie.

Heeft u het vermoeden dat er misbruik is gemaakt van data? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor onze contactgegevens.

Rechten van betrokkenen

Heeft u een relatie met DocBase , dan kunt u na schriftelijk (per mail/per post) verzoek uw persoonlijke gegevens inzien. Wanneer de door ons verstrekte gegevens fouten bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wilt u niet benaderd worden met informatie over onze producten en diensten, dan kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Delen van gegevens

DocBase verstrekt alleen uw persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

DocBase bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Contactgegevens

DocBase
Ringwade 33
3439 LM Nieuwegein

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen.

Niet beschikbaar Neem contact op