Menu

Het agenturenmodel in de automotive-industrie: een nieuwe richting in klantrelaties en data-eigendom?

DocBase blogs
Het agenturenmodel in de automotive-industrie: een nieuwe richting in klantrelaties en data-eigendom?
Gepubliceerd op februari 6, 2024

De recente verschuiving naar het agenturenmodel in de auto-industrie, aangevoerd door Stellantis en Ford, brengt een interessante discussie met zich mee over de toekomst van autoverkoop, klantrelaties en vooral het eigendom van klantgegevens. Terwijl fabrikanten streven naar een uniforme merkervaring en directe klantrelaties, worden traditionele autodealers geconfronteerd met veranderende rollen en nieuwe uitdagingen.  

Waarom autofabrikanten verschuiven naar het agenturenmodel

Het agenturenmodel geeft fabrikanten directe controle over de verkoop en stelt hen in staat om waardevolle klantgegevens te verzamelen. Deze gegevens zijn cruciaal voor het personaliseren van marketingstrategieën, het opbouwen van langetermijnrelaties met klanten, en het nauwkeurig in kaart brengen van klantbehoeften en -voorkeuren. De verschuiving naar een agenturenmodel is ook een kostenbesparende maatregel. Bovendien stelt dit model fabrikanten in staat om sneller te reageren op marktveranderingen en klantfeedback, waardoor ze hun producten en diensten continu kunnen verbeteren. De vraag rijst: wie is de werkelijke eigenaar van deze data? Is het de fabrikant, de dealer, of de klant zelf? Hoe deze vraag beantwoord wordt, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de hele industrie. Ook wij kunnen niet in een glazen bol kijken, maar we begrijpen dat het hebben van data tegenwoordig vooral macht betekent.

Wat wordt de impact van het agenturenmodel voor autodealers?

Voor autodealers brengt het agenturenmodel zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Hun rol verschuift naar die van serviceproviders, waarbij de nadruk meer komt te liggen op onderhoud en klantenservice. Dit vereist een nieuwe benadering van klantinteractie en -behoud. Dealers moeten zich nu afvragen hoe ze waarde kunnen blijven toevoegen in een ecosysteem waarin ze niet langer de primaire verkoopagent zijn. Daarnaast zullen ze zich moeten aanpassen aan een veranderend inkomstenmodel, waarbij directe winst uit voertuigverkoop mogelijk vermindert en inkomsten steeds meer afhankelijk worden van diensten, accessoires en klantretentie. Deze verschuiving kan dealers aanzetten tot het heroverwegen van hun bedrijfsstrategieën en het zoeken naar nieuwe manieren om concurrentievoordeel te behalen in een evoluerende markt.

De urgentie om het verkoopproces te automatiseren

Een essentieel element in deze aanpassing is de digitalisering en automatisering van het verkoopproces. Door administratieve processen te automatiseren, kun je jezelf als autodealer concentreren op het versterken van klantrelaties en het bieden van hoogwaardige service. Maar dit roept ook vragen op over data-eigendom en -beheer. Hoe kun je ervoor zorgen dat je relevant blijft door het verzamelen en gebruiken van klantgegevens binnen het agenturenmodel?

Het centraliseren en automatiseren van verkoop- en klantinformatie loont altijd

En nu komt het interessante: ongeacht de richting die de automotive-industrie inslaat, het is essentieel dat autodealers hun verkoop- en klantgegevens effectief beheren en centraliseren. In de huidige situatie, maar ook met het agenturenmodel zul je nog steeds de klant moeten kennen om hem/haar goed te bedienen en succesvol te zijn.

Dat principe verandert gelukkig nooit… 

N.B: Autofabrikanten hebben de weg ingeslagen naar een agenturenmodel. Maar welke obstakels zie je als autodealer of levert het vooral voordelen op? Omdat het een verandering is waarbij nog veel vragen openstaan stellen we reacties enorm op prijs.

Beschikbaar Bel met Alexander